Soukromé vysoké školy na Spořilově a v blízkém okolí

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 21. 09. 2004

I když má Spořilov „jen“ 20.000 obyvatel, nacházejí se tady hned dvě vysoké školy a další sídlí v nedalekých Strašnicích v Praze 10. Současný rozvoj soukromých vysokých škol, který je logickým důsledkem a reakcí na značný a neuspokojený zájem uchazečů o vysokoškolské vzdělání v České republice potvrdil, že nové „akademické půdy“ vznikají ve všech lokalitách Prahy… Tedy i na Spořilově a v jeho okolí.

Pražský technologický institut Na Spořilově II, v Choceradské ulici č. 13/2600, sídlí Pražský technologický institut (PIT), což je soukromá vysoká škola technického zaměření, která byla založena v roce 1999. Základním cílem této vysoké školy je výchovně vzdělávací činnost orientovaná na výkon povolání, podporovaná vědeckovýzkumnou činností. Doplňkovou činností je nakladatelská a vydavatelská činnost. PIT získal rozhodnutím Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v červnu 2000 akreditaci bakalářského studijního programu “Inženýrská ekologie”, v oborech Doprava a životní prostředí, Ochrana životního prostředí, Stavebnictví a životní prostředí. Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola byl této instituci udělen v prosinci 2000. Více informací o této vysoké škole najdete na najdete na stránkách: http://www.pti.cz/


Literární akademie – soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého
V Malovické ulici č. 2751 na Sídlišti Spořilov II sídlí další soukromá vysoká škola - Literární akademie Josefa Škvoreckého. Okolo 250 studentů a více než čtyřicet pedagogů svědčí o postavení, které si tato vysoká škola v rámci českého vysokého školství vydobyla. Jde o humanitně zaměřenou vysokou školu, která se orientuje především na pěstování mediálních a komunikačních studií s důrazem na rozvoj kreativních schopností. Více informací o této vysoké škole najdete na najdete na stránkách: http://www.lit-akad.cz/

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze (VŠVSMV)
Velice významná, a pro dnešní dobu hodně aktuální je soukromá vysoká škola, která sídlí v nedalekých Strašnicích, odkud je to ze Spořilova prakticky jen „přes pole“. Touto vysokou školou je Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s.
VŠVSMV získala státní souhlas k provozování vysokoškolského vzdělávání ve studijním programu "Právní specializace" a studijním oboru "Veřejná správa" jako prezenční i kombinované studium bakalářského stupně (Bc.) a pro studijní obor "Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví" jako prezenční a kombinované studium bakalářského stupně. Novým studijním programem jsou "Mezinárodní vztahy a teritoriální studia" se studijním oborem "Mezinárodní vztahy a evropská studia" jako prezenční studium bakalářského a magisterského (Mgr.) stupně.
Kvalitní absolventi této školy mohou najít uplatnění v zahraničí, především jako úředníci v orgánech a institucích Evropské unie. Vysoká škola svým vzdělávacím programem naplňuje cíle Evropské unie v oblasti zkvalitňování pracovníků veřejné a státní správy zejména v oblasti právní výchovy, informatiky a jazykové výbavy. V oblasti celoživotního vzdělávání VŠVSMV připravuje projety pro vzdělávání pracovníků, které je v kompetenci Úřadu vlády ČR, Ministerstva vnitra ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Více informací o této vysoké škole najdete na najdete na stránkách: http://www.vsvsmv.cz/