Nové nákupní a kulturní možnosti obyvatel Spořilova

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Služby, Vydáno dne: 17. 09. 2004

V prvním pololetí roku 2005 dostanou nejen občané Spořilova novou možnost nákupů a kulturního vyžití. V lokalitě „U Slavie“ ve Vršovicích, která je jen 5 minut od Spořilova, roste jako houby po dešti Obchodně a kulturně společenské centrum (OKC Eden).

OKC Eden bude polyfunkčním centrem, které v sobě zahrnuje jak prostory obchodní, tj. dvoupodlažní hypermarket Carrefour, obchodní pasáž s butiky, foodcourt (náměstí se soustředěnými restauracemi a rychlým občerstvením), další obchodní plochy, tak i velké multikino s cca 10 sály a univerzální administrativní plochy. Komplex bude nabízet potřebnou kapacitu podzemních parkovacích míst (cca 800-850 stání) a pravděpodobně bude doplněn i o zábavní centrum, případně bowling.
Součástí řešení budou zelené plochy, parková úprava s vodními plochami v části přiléhající k Vršovické ulici a k dosavadnímu kulturnímu domu Eden. Dále bude parkově upravena plocha u ulice Kirgizská, plocha přiléhající k tenisovým kurtům a k tělesu Českých drah, doprovodná zeleň podél ulic U Slavie a Vršovická a jedinečná střešní zeleň přímo na objektu OKC Eden. Zeleň je navrhována tak, aby plnila veškeré požadované funkce tj. estetickou, ekologickou, mikroklimatickou a hygienickou. Charakter výsadeb respektuje požadavky na snadnou údržbu. Rostlinný materiál byl druhově volen s ohledem na imisní zátěž řešeného okolí a na stávající i předpokládané ostatní podmínky. Součástí výstavby centra je i zřízení dvou světelně řízených křižovatek, a to Vršovická-Kodaňská a U Slavie-Vladivostocká.
Zprovoznění OKC Eden bude v prvním pololetí 2005. K tomuto datu by měl být v provozu celý komplex včetně všech parkových úprav a vodních ploch. Plocha areálu OKC Eden je cca 41 000 m2. Plocha zeleně je cca 14 150 m2 v úrovni přízemí a cca 5 900 m2 na střeše. Vodní plocha bude zaujímat cca 1 000 m2.
Dá se očekávat, že i obyvatelé Spořilova budou do OKC Eden často jezdit, protože jízdní doba a dopravní spojení ze Spořilova, včetně blízkosti autobusové zastávky „Slavia“ je ideální.