Na konec září chystají den otevřených dveří

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 15. 09. 2004

Při příležitosti 50. výročí vzniku ústředního archivu českého státu bude ve Státním ústředním archivu v Praze - na Chodovci (Archivní 4) 28. září otevřena výstava "Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto. K jubileu ústředního archivu českého státu. 1954-2004" Týž den se koná v uvedených prostorách od 10 do 18 hod. Den otevřených dveří. K vidění budou zajímavé archiválie, depozitáře, restaurační dílna, badatelna a další prostory archivu, které zůstávají běžnému návštěvníku - badateli utajeny. Výstava potrvá do 31.10.2004 (otevřeno denně kromě pondělí 10 - 17,30 hod.)

O výstavbě rozsáhlého archivního areálu rozhodla vláda v roce 1991. První etapa stavby zahájené slavnostně 20.10.1992, dva ze tří depotních bloků, byla dokončena k 31.12.1994. Od té doby probíhalo nastěhování archiválií, dokončené v roce 1999. Dnes jsou v celém areálu umístěny tři archivy - Státní ústřední archiv, Státní oblastní archiv Praha a Archiv hl. m. Prahy, které slouží badatelům z řad odborné i laické veřejnosti.