Informační centrum MČ Praha 4 na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Místní politika, Vydáno dne: 04. 09. 2004

Radnice městské části Prahy 4 v Nuslích je pro občany Spořilova poměrně vzdálená, i když snadno dostupná tramvají číslo 11. Na různých místech celého obvodu Prahy 4 vznikla a fungují odloučená informační centra úřadu MČ Praha 4, která mají být takovým "malým úřadem" v blízkém okolí. Slouží nejen k informování veřejnosti, ale je zde zajištěn i příjem písemností, je možné nechat si zde ověřit pravost podpisů a listin, vyzvednout formuláře pro nejrůznější žádosti...

radniční noviny Tučňák a informovat se o aktualitách na Spořilovských novinách – http:// www.sporilov.info/ (platí od poloviny roku 2005 pro pobočku Spořilov-Bojanovická).
V severní čísti Sídliště Spořilova II, nedaleko kina Edison (dříve Sigma) se v Bojanovické ulici číslo 1/2848 skrývá informační centrum pro všechny „spořilováky“.
Tamní pracovnice paní Daniela Pristachová, Vám ochotně poradí a poskytne požadované informace, a to v pracovních dnech.

Pondělí 14.00 hod. –18.00 hod.
Úterý 9.00 hod. - 13.00 hod.
Středa 9.00 hod. - 13.00 hod.
Čtvrtek 9.00 hod. –13.00 hod.
Pátek 9.00 hod. - 11.00 hod.
Informovat se můžete na telefonním čísle: 272 76 46 95

Informační středisko na Spořilově dále poskytuje: - podávání informací týkajících se úřadu MČ Praha 4
- vydávání formulářů pro nejrůznější žádosti, popř. pomoc s jejich vyplněním
- příjem písemných podání určených úřadu MČ Praha 4 (funkce podatelny)
- ověřování pravosti podpisů a listin
- vydávání (ve smyslu distribuce) radničních novin Tučňák,
- vydávání ekologických sáčků na psí exkrementy apod.
- kopírování listin