Školy na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 26. 08. 2004

To co dělá obec obcí je v dnešní době především škola. A pražský Spořilov je „velká obec“. Více než 22 tisíc lidí je celkem solidní okresní město, které potřebuje odpovídající množství „vzdělávacích institucí“ pro své později narozené obyvatele...

Po dostavbě Starého Spořilova na začátku třicátých let minulého století a následném nastěhování prvních stovek obyvatel této nové pražské čtvrtě, bylo nutné zabezpečit vzdělávání dětí, které se svými rodiči na Spořilově našly nový domov. Proto vznikla první základní škola na Spořilově – Základní škola v Jižní ulici (Jižní IV) , která nedávno oslavila 70 let svého trvání. Až do konce padesátých let, respektive poloviny let šedesátých byla právě ona jedinou základní školou „spořilováků“. Společně s mohutnou poválečnou bytovou výstavbou nového „sídlištního“ Spořilova, bylo nutno pro další tisíce nových obyvatel postavit škol hned několik. V první polovině 60. let usedly do lavic první třídy noví nejmladší obyvatelé Sídliště Spořilova II. Základní devítiletá škola dostala tehdy jméno podle okružní ulice v jejíž blízkosti se nacházela – Na Chodovci. V přibližně stejné době byla dokončena i Základní škola v Postupické ulici. Děti prvních obyvatel nového sídliště mezitím dorostly a ty co se rozhodly pokračovat ve studiu na gymnáziu, musely dojíždět až na „vzdálenou“ Budějovickou nebo ještě dál do centra města. Odpovědí bylo založení gymnázia hned v sousedství základní školy v Postupické ulici, v jižní části Sídliště Spořilova II. V devadesátých letech pak vznikla i církevní škola Evangelická akademie, která sídlí v Hrusické ulici. Vysoká škola na Spořilově však až donedávna žádná nesídlila, avšak s ohledem na současný rozvoj soukromých vysokých škol v České republice, možná v budoucnu i na Spořilově bude nová „akademická půda“(ostatně o vysokých školách na Spořilově chystáme článek).
Ale poněkud jsme zapomněli na ty první školy, do kterých v životě chodíme – na mateřské školky. Na Spořilově jsou celkem čtyři. Jedna sídlí v Trenčínské ulici a navštěvují jí děti převážně ze Starého Spořilova a ze Sídliště Spořilov I. Další je v Měchenické ulici pro děti z oblasti severní části Sídliště Spořilova II a do třetice je tu MŠ Jihozápadní. Ta se nachází v ulici Jihozápadní IV. a je dvoutřídní. Pro děti z okolí Svojšovické ulice je k dispozici poslední spořilovská školka ve stejnojmenné ulici. Spořilov je i místem, kde působí i jedna základní umělecká škola (ZUŠ), sídlící v Dunické ulici.
Nemá smysl a ani není účelem popisovat všechny spořilovské školy do detailů. V dnešní době informační společnosti je už každá škola v Čechách, na Moravě i ve Slezsku „na síti“ a školy na Spořilově v tomto směru rozhodně nezaostávají…
Redakce Spořilovských novin, v rámci těchto stránek pro Vás v sekci webových odkazů připravila kompletní přehled internetových adres všech spořilovských škol. Stačí jen kliknout se podívat se…
…a pak už záleží jen na Vás, kde bude Vaše ratolest trávit den co den příštích 9 let svého života.