Informace o zdroji vytápění

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Služby, Vydáno dne: 04. 08. 2004

V podzimních a zimních měsících, každý z nás využívá možnosti centrálního vytápění svých bytů a bereme to jako absolutní samozřejmost. Toto se týká v podstatě jen „sídlištních“ budov na Spořilově I a II, neboť lidé na Starém Spořilově vytápějí své rodinné domky jiným způsobem (plyn, výjimečně tuhá paliva). Zdroj vytápění, respektive teplárenská soustava je v Praze rozdělena do několika oblastí. Pražská teplárenská, a.s., která vše zastřešuje, zařadila Spořilov do oblasti kam také spadá „Malešice, Jarov, Chmelnice, Hostivař, Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Zahradní Město, Groš, Skalka, Pankrác, Nusle, Podolí“. Co vlastně v zimě vyhřívá spořilovské byty?

Teplo do teplárenské soustavy na pravém břehu Vltavy dodává jak elektrárna Mělník I, spalovna Malešice, teplárna Malešice, tak i výtopna Třeboradice, teplárna Michle a výtopna Krč. Tyto zdroje používají různé typy paliva. To znamená, že například při přerušení dodávky zemního plynu či černého uhlí nehrozí tepelný kolaps a zbylé zdroje jsou v podstatě schopné nahradit výpadek. Tím je dosaženo „jistoty tepelné pohody pro Prahu“. Zapojení zdrojů tepla a umístění čerpacích stanic dovoluje, aby v případě potřeby mohly zdroje pracovat pouze lokálně nebo mohou rozvádět tepelnou energii ve formě horké vody i místo některých jiných zdrojů.
V případě, že je zrovna topná sezóna a topení ve Vašem spořilovském bytě je studené, volejte nonstop pohotovost na telefonním čísle 266 753 611 .