Tato stránka je umístěna na zpravodajském serveru Spořilovských novin - www.sporilov.info 


Bytové družstvo Zvánovická

Sídliště Spořilov II

 

Bytové družstvo Zvánovická (BDZ) bylo založeno 11.července 1995 jako bytové družstvo s identifikačním číslem 630 81 733, jehož předmětem činnosti je pronájem bytů, zabezpečování provozu a správy, oprav a údržby bytových objektů ve vlastnictví družstva a hájení zájmů členů družstva při užívání bytů (ve smyslu ustanovení číslo­ 4 zákona o živnostenském podnikání). Základní kapitál BDZ činil ke dni zápisu 50 000,- Kč.

 

BDZ spravuje dům na Sídlišti Spořilov II ve Zvánovické ulici č. 2509/1, 2508/3 a 2507/5. Tento cihlový dům z roku 1963 patří k nejstarším v této části Spořilova. Součástí bytového domu ve Zvánovické ulici jsou 3 samostatné vchody (celkem 51 bytových jednotek)

 

Od svého vzniku v roce 1995 do 6.listopadu 2002 pracovalo představenstvo BDZ ve složení: Miloslav Švejnoha – předseda představenstva

Rudolf Novák, Ing. Zdeněk Papeš, CSc., Jaroslava Malinová


V současné době (od listopadu 2002) pracuje představenstvo BDZ ve složení:

Mgr. Albert Hotový – předseda představenstva

Miroslav Kejla, Ing. Anna Martiňáková, Jaroslav Janýr, Lubomír Pata


Způsob jednání za družstvo: Za představenstvo jedná předseda. V době nepřítomnosti předsedy jedná určený člen představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva.

Kontaktní adresa BDZ:

Bytové družstvo Zvánovická (BDZ)

Zvánovická 2508/3

141 00 Praha 4 – Záběhlice (Spořilov)

Bytové družstvo Zvánovická má uzavřenou kupní smlouvu na celý objekt bytového domu čp. 2507 stojícího na pozemku č. parc. 2848/28 a pozemku č. parc. 2848/28, čp. 2508 stojícího na pozemku č. parc. 2848/27 a pozemku č. parc. 2848/27, čp. 2509 stojícího na pozemku č. parc. 2848/26 a pozemku č. parc. 2848/26. Vlastnictví k těmto nemovitostem je zapsáno u  Katastrálního úřadu Praha - město na LV č. 3108 v katastru nemovitostí pro obec Praha a katastrální území Záběhlice.

Mimo to má BDZ s Magistrátem hl.m.Prahy uzavřenu i nájemní smlouvu na pozemky, na kterých se bytový dům nachází tj. pozemek číslo 2848/24 o výměře 23 m2 a číslo 2848/25 o výměře 255m2. tyto pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha-město na LV č. 1587 hl. města Prahy, katastrální území Záběhlice.

Informace zpracoval: Marek Mahdal

Domovní řád (tato část stránek je ve výstavbě)